BERET GOLD 025 FS (W2) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

BERET GOLD 025 FS (W2)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11943 N
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum)

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomergerst (Hordeum vulgare)

Zomerhaver (Avena sativa (spring))

Zomerrogge (Secale cereale (spring))

Zomerrogge (Secale cereale)

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Zomertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, SPo 2, SP 1, P102, P391, P280C