Bonzi (W1) - Groeiregulator | Syngenta Nederland

You are here

Bonzi (W1)

Laatste update:
23.12.2014

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
9611 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
20.10.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
20.10.2019

Bloemisterijgewassen

Kerstster of Poinsettia (Euphorbia pulcherrima)

Poinsettia (Euphorbia sp)

Potplanten

risico-zinnen

  • EUH208, EUH401, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P391, P501