Boxer - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Boxer, Herbicide

Boxer

Laatste update:
06.12.2018

Herbicide

Registratienummer: 
10701 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

(onbedekte teelt)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aromatische kruidgewassen

Aromatische wortelgewassen

Blauw maanzaad (Papaver somniferum)

Blauwmaanzaad (Papaver somniferum)

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bospeen (Daucus carota subsp. sativus)

Bosuien

Consumptieaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H304, H317, H410, H315, EUH401, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P331, P301 + P310, P333 + P313, P261, SP 1