Calaris - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Calaris, Herbicide

Calaris

Laatste update:
09.12.2021

Herbicide

Registratienummer: 
12878 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H373, EUH208, H410, H302, H361d, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P260, P501, P314, P391, P280, P264, SP 1