Calaris (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Calaris (W2)

Laatste update:
03.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12878 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H373, H302, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P280A, SP 1, P391, P264, P314