Calaris (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Calaris (W2)

Laatste update:
04.11.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12878 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H302, H373, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P391, P264, P280A, P314, SP 1