Callistar - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Callistar, Herbicide

Callistar

Laatste update:
22.12.2016

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15266 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.11.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2021

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P264, P301 + P312, SP 1, P102, P273, P270, P391, P280A, P330