Carial Star - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Carial Star, Fungicide

Carial Star

Laatste update:
07.03.2019

Fungicide

Registratienummer: 
14594 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P391, P270, P501, SP 1