CASPER - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

CASPER, Herbicide

CASPER

Laatste update:
11.05.2017

Herbicide

Registratienummer: 
13589 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Korrelmaïs

Maïs (Zea mays)

Snijmaïs

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P391, P273