Cruiser 70 WS (W6) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Cruiser 70 WS (W6), Insecticide

Cruiser 70 WS (W6)

Laatste update:
06.09.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12852 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WS (Water dispergeerbaar poeder voor vochtige zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
29.10.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.10.2020

Andijvie (Cichorium endivia)

Bladkool-achtigen

Bladkoolachtigen

Sla

Sla (Lactuca sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H228, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • P210, P240, P270, P284, P102, P391, SP 1