Daconil 500 Vloeibaar (W10) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Daconil 500 Vloeibaar (W10)

Laatste update:
18.12.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7827 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
19.05.2020

Anjer (Dianthus sp)

Anjer (Dianthus sp.)

Boomkwekerijgewassen

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Vaste planten

Viooltje (Viola sororia)

Viooltje (Viola sp)

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum)

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H317, H335, EUH401, H410, H351, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P308 + P313, P201, SP 1, P284, P305 + P351 + P338, P391, P302 + P352