Daconil 500 Vloeibaar (W11) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Daconil 500 Vloeibaar (W11)

Laatste update:
04.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
7827 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
20.05.2020
Einddatum voor gebruik door telers: 
20.05.2020

Anjer (Dianthus sp)

Anjer (Dianthus sp.)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Chrysant (Chrysanthemum sp)

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H335, H332, H319, H351, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P284, P308 + P313, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P102, P391, P280, P201