Daiko (W1) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Daiko (W1), Herbicide

Daiko (W1)

Laatste update:
30.03.2017

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15095 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
06.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
06.06.2020

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, EUH401, H304, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P280C, P273, P501, P331, P301 + P310, SP 1