Dual Gold 960 EC - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Dual Gold 960 EC, Herbicide

Dual Gold 960 EC

Laatste update:
02.05.2019

Herbicide

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sylvatica)

Bieten

Bieten (zaadteelt)

Bloemenzaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H410, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302 + P352, P102, P363, P305 + P351 + P338, SP 1, P337 + P313, P280