Dual Gold 960 EC (W11) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Dual Gold 960 EC (W11)

Laatste update:
02.05.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sylvatica)

Bieten

Bieten (zaadteelt)

Bloemenzaadteelt

Boekweit (zaadteelt) (Fagopyrum esculentum)

Boomkwekerijgewassen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H319, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P302 + P352, P280, P337 + P313, SP 1, P305 + P351 + P338, P363, P391