Dual Gold 960 EC (W11) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Dual Gold 960 EC (W11), Herbicide

Dual Gold 960 EC (W11)

Laatste update:
02.05.2019

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12096 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Aromatische wortelgewassen

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sp)

Beuk (Fagus sylvatica)

Bieten

Bieten (zaadteelt)

Bloemenzaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P337 + P313, P280, P391, P302 + P352, P102, P363, P305 + P351 + P338