Folio Gold - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Folio Gold, Fungicide

Folio Gold

Laatste update:
20.12.2007

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12994 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
19.05.2020

Aardappel (Solanum tuberosum)

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Broccoli (Brassica oleracea var. italica)

Consumptieaardappel

Plantsjalot

Plantsjalot (Allium cepa var. aggregatum)

Plantui (Allium cepa)

Rode kool (Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

Savooie kool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda)

Savooiekool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H332, H410, H335, H315, H317, H319, EUH401, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P201, P302 + P352, P501, P305 + P351 + P338, P280, P102, SP 1, P308 + P313