Force (W2) - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Force (W2)

Laatste update:
31.12.2017

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13135 N
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)

Bieten

Suikerbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)

Voederbiet (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. crassa)

Zaaizaden voor exportdoeleinden

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P304 + P340, SP 1, P333 + P313, P391, P302 + P352, P312