Fubol Gold (W5) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Fubol Gold (W5)

Laatste update:
22.06.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2020

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aromatische kruidgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

Druif

Druif (Vitis vinifera)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Kerrieplant (Helichrysum italicum)

Picklers (Allium cepa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H361d, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P201, P308 + P313, P391, SP 1, P102, P280