Fubol Gold (W5) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Fubol Gold (W5), Fungicide

Fubol Gold (W5)

Laatste update:
21.06.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.06.2020

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aromatische kruidgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

Druif

Druif (Vitis vinifera)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Kerrieplant (Helichrysum italicum)

Picklers (Allium cepa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317, H361d

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P280, P201, P102, P302 + P352, P391, P308 + P313