Fubol Gold (W6) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Fubol Gold (W6)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aromatische kruidgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

Druif

Druif (Vitis vinifera)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Kerrieplant (Helichrysum italicum)

Picklers (Allium cepa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317, H361d

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P308 + P313, P280, P302 + P352, P201, SP 1, P102