Fubol Gold (W6) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Fubol Gold (W6)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aromatische kruidgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

Druif

Druif (Vitis vinifera)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Kerrieplant (Helichrysum italicum)

Picklers (Allium cepa)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H361d, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P102, P391, SP 1, P302 + P352, P201, P308 + P313