You are here

Amistar Top, Fungicide

Amistar Top

Laatste update:
20.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2019

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Boerenkool (Brassica oleracea var. sabellica)

Bospeen

Broccoli (Brassica oleracea var. italica)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Prei (Allium porrum)

Rode kool (Brassica oleracea var. capitata f. rubra)

Savooiekool (Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda)

Sluitkool (Brassica oleracea var. capitata)

Spitskool (Brassica oleracea var. capitata f. conica)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, H332, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P302 + P352, P280, P261, P102, P312, P304 + P340, SP 1, P333 + P313