You are here

Amistar Top (W1), Fungicide

Amistar Top (W1)

Laatste update:
31.07.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Bladkoolachtigen

Bleekselderij

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemisterijgewassen

Bloemkoolachtigen

Buxus (Buxus sp)

Courgette (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Courgette (Incl. patisson)

knolselderij

Knolselderij (Apium graveolens var. rapaceum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H332, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P312, P391, P302 + P352, P280, SP 1, P102, P333 + P313, P304 + P340