You are here

Amistar Top (W1), Fungicide

Amistar Top (W1)

Laatste update:
01.08.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13197 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Bladkoolachtigen

Bleekselderij (Apium graveolens var. dulce)

Bloemisterijgewassen

Bloemkoolachtigen

Buxus (Buxus sp)

Courgette (Cucurbita pepo var. giromontiina)

Knolselderij (Apium graveolens var. rapaceum)

Knolvenkel (Foeniculum vulgare var. azoricum)

Pastinaak (Pastinaca sativa)

Prei (Allium porrum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H332, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, SP 1, P312, P391, P304 + P340, P333 + P313, P302 + P352, P280, P261