You are here

Amphore Flex (W1), Fungicide

Amphore Flex (W1)

Laatste update:
01.10.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14516 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.08.2020

Aardappelen

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H317, H373, EUH401, H361fd, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P302 + P352, P260, SP 1, P280