Apron XL (W3) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Apron XL (W3), Fungicide

Apron XL (W3)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12280 N
Samenstelling: 
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
04.02.2010

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, H319, EUH401, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P337 + P313, SP 1, P305 + P351 + P338, P301 + P312, P102