You are here

Apron XL (W4), Fungicide

Apron XL (W4)

Laatste update:
04.02.2010

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12280 N
Samenstelling: 
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H302, EUH208, H319, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P305 + P351 + P338, P102, P301 + P312, P337 + P313, P280, SP 1