You are here

Apron XL (W5), Fungicide

Apron XL (W5)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12280 N
Samenstelling: 
Formulering: 
ES (Emulsie voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.06.2019

Bloemisterijgewassen

Bloemkool (Brassica oleracea var. botrytis)

Boon met peul

Broccoli (Brassica oleracea var. italica)

Chinese kool (Brassica pekinensis)

Chinese kool (Incl. amsoi, choisum, paksoi, komatsuna, tat soi, mibuna, mizuna, overige oosterse bladkolen.)

Erwt (Pisum sativum)

Erwt met peul

Koolrabi (Brassica oleracea var. gongylodes)

Kruidenteelt vers of gedroogd

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H302, EUH208, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P337 + P313, P102, SP 1, P280, P305 + P351 + P338, P301 + P312