You are here

BERET GOLD 025 FS (W1), Fungicide

BERET GOLD 025 FS (W1)

Laatste update:
01.11.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11943 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Spelt (Triticum spelta)

Teff (Eragrostis tef)

Triticale (Triticosecale (winter))

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomerhaver (Avena sativa (spring))

Zomerrogge (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, SPo 2, P280C, P391, SP 1, P102