You are here

BERET GOLD 025 FS (W2), Fungicide

BERET GOLD 025 FS (W2)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
11943 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2020

Spelt (Triticum spelta)

Teff (Eragrostis tef)

Triticale (Triticosecale (winter))

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomerhaver (Avena sativa (spring))

Zomerrogge (Secale cereale (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P102, P391, P270, SP 1, SPo 2