You are here

Carial Star, Fungicide

Carial Star

Laatste update:
05.09.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14594 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH208, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P391, P501, P270, SP 1