Carial Star - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Carial Star, Fungicide

Carial Star

Laatste update:
05.09.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14594 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Aardappel (Solanum tuberosum)

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P102, P270, P391, P501