You are here

Carial Star, Fungicide

Carial Star

Laatste update:
04.09.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14594 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.12.2019

Aardappelen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, EUH208

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P102, P501, SP 1, P270