You are here

Dynasty

Laatste update:
20.04.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13636 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat voor zaadbehandeling
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.04.2022

zaaizaden

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401
  • H317
  • H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102
  • P273
  • P280
  • P302 + P352
  • P333 + P313
  • P363
  • P391