Fubol Gold (W4) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Fubol Gold (W4), Fungicide

Fubol Gold (W4)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
21.06.2012

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H410, H361d

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P201, SP 1, P391, P102, P308 + P313, P280