You are here

Fubol Gold (W5), Fungicide

Fubol Gold (W5)

Laatste update:
21.06.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12537 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Aromatische kruidgewassen

Boomkwekerijgewassen

Consumptieaardappel

Druif

Helichrysum (Helichrysum sp)

Helichrysum (Helichrysum sp)

Picklers (Allium cepa)

Plantui (Allium cepa)

Roos (Rosa sp)

Sjalotten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361d, H410, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P201, P308 + P313, P302 + P352, P280, P102, SP 1, P391