Inssimo - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Inssimo, Fungicide

Inssimo

Laatste update:
09.07.2015

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14882 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
31.08.2018
Einddatum voor gebruik door telers: 
27.02.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H361d, H335, EUH401, H410, H315, H319, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, SP 1, P102, P305 + P351 + P338, P302 + P352, P333 + P313, P391, P501