Olympus (W3) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Olympus (W3), Fungicide

Olympus (W3)

Laatste update:
29.06.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12787 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
01.07.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.07.2020

Bosuien

Knoflook

Knoflook (Allium sativum)

Sjalotten

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Triticale (Triticosecale)

Ui-achtigen

Uien

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H318, H410, H332, H335, EUH401, H351

Voorzorgsmaatregelen

  • P302 + P352, P271, P391, SP 1, P304 + P340, P270, P261, P280, P102, P308 + P313