You are here

Palladium (W1), Fungicide

Palladium (W1)

Laatste update:
09.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15575 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloembol- en bloemknolgewassen

Tulp (Tulipa sp)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P391, P362 + P364, P333 + P313, SP 1, P261