You are here

Ridomil Gold (W1), Fungicide

Ridomil Gold (W1)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12281 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SL (Met water mengbaar concentraat)

(bedekte, grondgebonden teelt)

Bloementeelt Bolbloemen en knolbloemen

Boomkwekerijgewassen

Hyacint (Hyacinthus sp)

Iris (Iris sp)

Krokus (Crocus sp)

Potplanten

Snijbloemen

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H412, H319, EUH401, H302

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P102, P273, P305 + P351 + P338, P280, P301 + P312, P337 + P313