You are here

Safir (W4), Fungicide

Safir (W4)

Laatste update:
09.03.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14434 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbei (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Appel (Malus domestica)

Aromatische kruidgewassen

Boon met peul

Erwt zonder peul

Peer (Pyrus communis)

Rucola (Eruca vesicaria subsp. sativa)

Sla (Lactuca sp)

Veldsla (Valerianella locusta)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, SP 1, P102, P391, P270, P280C, P302 + P352