Scholar - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Scholar

Laatste update:
28.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15753 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Appel (Malus domestica)

Peer (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P280C, P261, SP 1, P308 + P313, P391, P262