You are here

Switch (W7), Fungicide

Switch (W7)

Laatste update:
03.05.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12819 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.08.2023

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P333 + P313, P261, P362 + P364, P280C, SP 1, P391