You are here

Tecto 500 SC (W2), Fungicide

Tecto 500 SC (W2)

Laatste update:
17.04.2014

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12290 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2019

pootaardappel

Witlof (pennenteelt)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P280, P391, P363, P302 + P352, SP 1, P261, P333 + P313