You are here

Tecto 500 SC (W3), Fungicide

Tecto 500 SC (W3)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12290 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

pootaardappel

Witlof pennenteelt (Cichorium intybus var. foliosum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P333 + P313, P363, P102, P302 + P352, SP 1, P391, P280, P261