You are here

Tecto 500 SC (W3), Fungicide

Tecto 500 SC (W3)

Laatste update:
07.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12290 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Suspensie concentraat (SC)
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.03.2018

pootaardappel

Witlof (pennenteelt)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P302 + P352, P280, P333 + P313, P261, P102, P391, P363