You are here

Thiram Granuflo (W10), Fungicide

Thiram Granuflo (W10)

Laatste update:
01.01.2019

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10172 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.04.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

(bedekte teelt)

Aardbei (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bloemisterijgewassen

Komkommer (Cucumis sativus)

Paprika (Capsicum annuum)

Pioenroos (Paeonia sp)

Pioenroos (Paeonia sp)

Radijs (Raphanus sativus)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H319, H302, H373, H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P273, SP 1, P280, P270, P260, P501, P301 + P312, P305 + P351 + P338, P337 + P313