Thiram Granuflo (W8) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Thiram Granuflo (W8), Fungicide

Thiram Granuflo (W8)

Laatste update:
31.12.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10172 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
01.03.2012

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H302, H373, H319, EUH401, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P280, P301 + P312, SP 1, P270, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P260, P273