You are here

Thiram Granuflo (W9), Fungicide

Thiram Granuflo (W9)

Laatste update:
01.03.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10172 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.06.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
31.12.2018

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH208, H373, EUH401, H302, H319

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P301 + P312, P260, P273, P501, P337 + P313, P305 + P351 + P338, P280, SP 1