Thiram Granuflo (W9) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Thiram Granuflo (W9), Fungicide

Thiram Granuflo (W9)

Laatste update:
02.03.2012

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
10172 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)
End date of sale by distributors: 
30.04.2019
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.04.2019

Aardbei (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Asperge (Asparagus officinalis)

Bloemisterijgewassen

Komkommer (Cucumis sativus)

Paprika (Capsicum annuum)

Pioenroos (Paeonia sp)

Pioenroos (Paeonia sp)

Radijs (Raphanus sativus)

Sla

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H410, EUH208, H302, H373, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P270, P301 + P312, P280, P501, P305 + P351 + P338, P260, SP 1, P337 + P313, P273