You are here

Vibrance Duo, Fungicide

Vibrance Duo

Laatste update:
06.07.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15379 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.10.2019

Haver

Triticale

Wintergerst

winterrogge

Wintertarwe

zomergerst

zomerrogge

Zomertarwe

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H411, H351, H317, H332

Voorzorgsmaatregelen

  • P501, P391, P202, P261, P302 + P352, P280, SP 1