You are here

Vibrance SB, Fungicide

Vibrance SB

Laatste update:
28.12.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15544 N
Samenstelling: 
Formulering: 
FS (Suspensie concentraat voor zaadbehandeling)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.06.2019

Bieten

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH208, H351, EUH401, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P280, P391, P501