Wakil XL (W1) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Wakil XL (W1), Fungicide

Wakil XL (W1)

Laatste update:
31.08.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13296 N
Samenstelling: 
Formulering: 
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
End date of sale by distributors: 
31.12.2017
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.06.2019

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H361fd, EUH208, H373

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P260, P501, P391, P280, P270