Gardo Gold (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Gardo Gold (W2)

Laatste update:
14.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13145 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H319, H410, EUH401, H373, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P333 + P313, P280, SP 1, P260, P314