Gardo Gold (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Gardo Gold (W2), Herbicide

Gardo Gold (W2)

Laatste update:
13.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13145 N
Samenstelling: 
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)
End date of sale by distributors: 
31.03.2022
Einddatum voor gebruik door telers: 
13.06.2022

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H319, H373, H317, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P314, P280, SP 1, P333 + P313, P260