Gardo Gold (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Gardo Gold (W2)

Laatste update:
13.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13145 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, H373, H319, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P260, P333 + P313, P314, SP 1, P280