Gardo Gold (W2) - Herbicide | Syngenta Nederland

You are here

Gardo Gold (W2)

Laatste update:
13.09.2018

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13145 N
Formulering: 
SC (Suspensie concentraat)

Maïs (Zea mays)

Maïs (Zea mays)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H373, EUH401, H319, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P314, P260, P280, P333 + P313