Geoxe - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Geoxe, Fungicide

Geoxe

Laatste update:
30.12.2021

Fungicide

Registratienummer: 
14414 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Aardbeien (bedekte teelt)

Andijvie (Cichorium endivia)

Andijvie-achtigen

Appel

Appel (Malus domestica)

Aromatische kruidgewassen

Asperge (Asparagus officinalis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H317, H410

Voorzorgsmaatregelen

  • P102, P270, P302 + P352, P280C, P391, SP 1