Geoxe (W3) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Geoxe (W3), Fungicide

Geoxe (W3)

Laatste update:
08.03.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14414 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Appel (Malus domestica)

Aromatische kruidgewassen

Boon met peul

Doperwt (Pisum sativum)

Erwt zonder peul

Kapucijner (Pisum sativum)

Peer (Pyrus communis)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P102, P501, P270, P391, P280C, P302 + P352