Geoxe (W3) - Fungicide | Syngenta Nederland

You are here

Geoxe (W3), Fungicide

Geoxe (W3)

Laatste update:
08.03.2018

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14414 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Aardbei (Fragaria sp)

Aardbei (Fragaria x ananassa)

Aardbei soorten (Fragaria sp)

Andijvie (Cichorium endivia)

Andijvie-achtigen

Appel

Appel (Malus domestica)

Aromatische kruidgewassen

Boon met peul

Doperwt (Pisum sativum)

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • P391, P270, P501, SP 1, P302 + P352, P102, P280C