You are here

Moddus 250 EC (W4), Groeiregulator

Moddus 250 EC (W4)

Laatste update:
01.01.2018

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
12063 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)

Graszaadteelt

Raaigrassen

Spelt (Triticum spelta)

Triticale (Triticosecale (winter))

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (winter))

Winterkoolzaad

Winterkoolzaad (Brassica napus (winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H317, EUH401, EUH066, H411

Voorzorgsmaatregelen

  • P261, P280, P102, P302 + P352, SP 1, P391