You are here

Axial 50 (W2), Herbicide

Axial 50 (W2)

Laatste update:
08.05.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
13422 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.02.2020

spelt

Triticale

Wintergerst

Wintergranen

winterrogge

Wintertarwe

zomergerst

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomertarwe

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H411, H317, H361d, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • P301 + P310, P501, P391, P302 + P352, SP 1, P280C, P261